1. İTÜ Çekirdek’in BİGG Programı kapsamındaki rolü nedir?

İTÜ Çekirdek TÜBİTAK 1601 programı kapsamında açılan ‘1512-Girişimcilik Destekleme Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı’ kapsamında BİGG Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş olarak desteklenmeye hak kazanmıştır.
Bu süreçte BİGG Programı 2. Aşamasına yönlendirilecek girişimciler artık uygulayıcı kuruluşlar tarafından seçilmekte, sunulan çeşitli hizmetler ile TÜBİTAK’ın gerçekleştireceği BİGG 2. Aşama değerlendirmelerine hazırlanmaktadır.

2. İTÜ Çekirdek | BİGG Programına başvuru koşulları nelerdir?

• Üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programından mezun olmuş ya da öğrenciliği devam eden öğrenciler
• Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış
• Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayan girişimciler başvuruda bulunabilirler.

3. İTÜ Çekirdek hizmetlerinden yararlanmak için neler yapmak gerekmektedir?

İlk aşamada girişimcilerin bigg.itucekirdek.com‘da yer alan BİGG İTÜ Çekirdek başvuru formunu doldurmaları sürece dahil olmaları için yeterli olacaktır.

4. BİGG|İTÜ Çekirdek süreci nasıl işlemektedir?

BİGG 1. Aşama faaliyetleri, yıl içerisinde farklı dönemlerde açılması planlanan çağrılar kapsamında gerçekleştirilecektir. Girişimciler başvurdukları tarihlere göre dahil olacakları çağrı dönemleri süresince alacakları eğitimler, mentorluklar ve diğer tüm hizmetler sonucunda 2. Aşama başvuruları için hazırlanacaklardır. Süreç içinde yapılacak değerlendirmeler ile girişimciler hem BİGG 2. aşama sürecine devam etme hem de İTÜ Çekirdek’in Big Bang yarışmasında yarışabilmek için İTÜ Çekirdek sürecine dahil olma hakkı elde edebileceklerdir.

5. İTÜ Çekirdek’in BİGG sürecinde sağladığı avantajlar nelerdir?

İTÜ Çekirdek ile BİGG 2. Aşama Değerlendirmesine hazırlanan girişimci adayları;

• Başvuru formu hazırlanmasına ve projenin yürütülmesine dair iş modeli, iş planı ve gelir modeli gibi pek çok alanda verilecek fikirden ticarileşme aşamasında kadar ihtiyaç duyacakları birçok konuda verilecek eğitimlere katılma,
• Projelerinin hayata geçirilmesi yolunda ihtiyaç duydukları konularda İTÜ Çekirdek mentorleri ile birebir çalışma ve destek alma,
• İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent’in geniş iş ağından faydalanma,
• İTÜ Çekirdek altyapı imkanlarından faydalanarak prototip geliştirme,
• 54.154.000 TL’nin üstünde İTÜ Çekirdek Big Bang Ödülüne aday olma,
• TÜBİTAK tarafından desteklendikleri takdirde İTÜ ARI Teknokent’te ofis hakkı elde etme gibi birçok avantajdan faydalanabileceklerdir.

6. İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemine yapılan başvurular ayrıca BİGG kapsamında da değerlendirilmekte midir?

İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemine başvuran girişimci adayları aynı zamanda TÜBİTAK BİGG programına da yönlendirilebilirler. İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka’ya kabul edilen ve süreci başarıyla tamamlayan girişimciler, TÜBİTAK BİGG Programı eğitimlerine de katılarak 2. Aşamaya başvuru hakkı kazanabilirler.
Bu süreç dışında sunulan BİGG hizmetleri kapsamında bigg.itucekirdek.com web sitesinde açılan BİGG başvuru seçeneği ile direkt olarak BİGG Programına başvurmak, program kapsamında değerlendirilmek ve BİGG 2. Aşama başvurusuna hak kazanmak mümkündür.

7. İTÜ Çekirdek program kapsamında girişimcilere sunulan hizmetlerden herhangi bir ücret talep edilmekte midir?

İTÜ Çekirdek hizmetleri kapsamında girişimcilerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Girişimcilerin sunulan hizmetlerden azami ölçüde yaralanması ve katma değeri yüksek projelerin üretilmesi esas alınmaktadır.

8. BİGG Programına ekip olarak başvurmak mümkün müdür?

BİGG programına ekip olarak başvurmak gerekmektedir. Proje ekibinin proje gereklilikleri kapsamında farklı disiplinlerdeki girişimcilerden oluşması beklenmektedir.

9. Proje yürütücüsünün başvuru şartlarını sağlaması durumunda, proje ekibindeki diğer kişilerin başvuru şartlarını sağlamaması başvuru yapmaya engel midir?

Proje yürütücüsünün TÜBİTAK tarafından belirtilen başvuru koşullarını sağlaması durumunda, ekipteki diğer üyelerin bu şartları sağlaması beklenmemektedir.

10. Değerlendirme kapsamında öncelikli olarak belirlenmiş alanlar mevcut mudur?

Evet, BİGG-1512 Teknogirişim Programının 2020 yılı çağrısında aşağıda belirtilen tematik alanlar kapsamındaki başvurular kabul edilecektir:

  • Akıllı Ulaşım
  • Enerji ve Temiz Teknolojiler
  • Akıllı Üretim Sistemleri
  • İletişim ve Sayısal Dönüşüm
  • Sağlık ve İyi Yaşam
  • Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

11. Hisse ya da ücret talep ediyor musunuz?

BİGG İTÜ Çekirdek programında girişimcilerden hisse alınmamaktadır ve ücret talep edilmemektedir.

12. Açık öğretim fakültesi öğrencileri ve mezunları programa başvurabiliyor mu?

TÜBİTAK tarafından belirlenen mevzuat gereğince sadece örgün öğrenim veren üniversite mezunları veya son sınıf öğrencileri başvuru yapabilmektedir. Açık öğretim fakültesi öğrencileri ve mezunları programa başvuru yapamaz.

13. Başka bir şirkette kurucu ya da ortak olan kişiler programa başvuru yapabilir mi?

TÜBİTAK tarafından yayınlanan çağrı metninde belirtilen ön başvuru tarihleri arasında herhangi bir şirkette kurucu ya da ortak olarak görev alan kişiler programa başvuru yapamaz.

Close